I- ÖDEMELER
A) Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, kalan bakiyenin gezinin başlamasından en geç 3 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. 
B) İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
C) Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı I/A maddesi ile aynıdır.
D) Günübirlik turlarda tur ücretinin tamamı kayıt esnasında alınır, ön rezervasyon yoktur.
 
II- İPTAL-DEVİR
1) Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 
2) A) Tüketici, konaklamalı turlarda hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 
B) Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala iptal durumda ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir (Tarih değişikliği firmanın insiyatifindedir). 
C) İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 15-7 gün evvel kadar hizmet bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise hizmet bedelinin tamamını Acente ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
D) Gemi turları iptal ve iade işlemlerinde seyahat edilen gemi firmasının iptal ve iade şartları geçerlidir. Buna göre; Gemi seyahatlerinde rezervasyon konfirmesini takiben, seyahate 77 güne kadar yapılan iptallerde; rezervasyon başı 100 Euro hizmet bedeli, 76 - 60 gün arası iptallerde rezervasyon tutarının % 25' i, 59 - 45 gün kala % 40 ' ı, 44 - 31 gün kala % 60 ' ı, 30 - 21 gün kala % 80 'i, 20 - 0 gün kala % 100 iptal cezası uygulanacaktır. Uçaklı paketlerde, kesilmiş olan uçak biletinin statüsüne göre hava yolu iptal şartları geçerli olacaktır. 
E) Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
3) Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar acenteyi yazılı bildirim şartı ile turu istediği kişiye devredilebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
4) Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.
5) Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerinin, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret aralarını değiştirebilir. 
6) Uçak ulaşımı iptal ve değişikliklerinde hava yolu koşulları geçerlidir. Promosyon biletlerde iptal ve değişiklik yapılmaz. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerlidir. Otel rezervasyon iptalinde toplam ödeme tutarından uçak biletinin tamamı tahsil edilir.
7) Misafirlerin, yurt içi uçuşlarında, uçuştan en az 1,5 saat önce, yurtdışı uçuşlarında ise uçuştan en az 2 saat önce hava alanında olmaları gerekmektedir. Yurt içi uçuşlarda kimlik, yurtdışı uçuşlarda pasaport ibrazı zorunludur (Bu belgeler üzerinde belirtilen isimlere göre işlem yapılır). Uçuşlarda Ehliyet kimlik yerine geçmemektedir.
8) Konaklamalı turlarda tüketici hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala iptal durumda ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir (Tarih değişikliği firmanın insiyatifindedir). 
Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 
9) Günübirlik turlarda tüketici hizmetin başlamasına 7 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 7-3 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 3 günden az bir süre kala iptal durumda ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir (Tarih değişikliği firmanın insiyatifindedir).